AUTORSKÉ VÝSTAVY - fotogaléria

19.9.2018

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica pozýva na

AUTORSKÉ VÝSTAVY

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica pripravilo vo svojej galérii ďalšiu z výstavných foriem „kremnických stretnutí" v rámci medzinárodnej akademickej spolupráce. Výberom z vlastnej umeleckej tvorby nedávneho obdobia sa predstavujú maliari a profesori Małgorzata Strzelec z Poľska a Jaroslav Uhel zo Slovenska. Nadväzujú tak na viacročné vzájomné interdisciplinárne kontakty Fakulty umení Univerzity technologicko-humanistickej v Radome a Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. S tvorbou výtvarných školiteľov a študentov sme sa už mali možnosť zoznámiť v NBS-MMM prostredníctvom troch predchádzajúcich výstav - v r. 2002 (Traja z Lubina & jeden z Radoma), 2007 (Kremnické variácie - 10 rokov študentskej plenérovej maľby v Kremnici - študenti a pedagógovia z Radoma), 2012 (Kremnické stretnutia - kolektívna prezentácia 34 umeleckých osobností z PF UMB B.Bystrica a Polytechniky Radomskej v Radome). 

Vystavujúci umelci: Małgorzata STRZELEC /PL  a  Jaroslav UHEL /SK

Vernisáž výstav: vo štvrtok 27. 9. 201816.00 h v galérii NBS-MMM
Trvanie výstav:      28. 9. - 30. 11. 2018 (pondelok - piatok / 8.00 - 16.00 h)
Miesto konania:     galéria NBS - Múzea mincí a medailí
                                 Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica
Kurátorka:             Mgr. Janka Kolláriková
                                (za NBS-MMM garantka aj všetkých uvedených výstavných projektov)

 

Autorské výstavy:

Małgorzata STRZELEC:  ROZHOVORY S KAMEŇMI

Kultivovaná tvorba autorky poukazuje na cestu hľadania tvorením vlastných foriem a matérií, pre ktoré inšpiráciu hľadá v prírode. Maľuje prevažne olejom, no v poslednom období hlavne technikou akvarelu.

Kamene ju fascinujú oddávna, uchvacujú ju farbou, formou i materiálom. Trvácny, pevný kameň bol a je vždy znakom sily, stability, toho čo je nezničiteľné - v každej kultúre zohrával veľké významy; je svedkom pamäte i znakom zabúdania, je symbolom našich ťažkých životných rozhodnutí, časom vzbudzuje úzkosť, prevyšujúc svojou tvrdosťou a trvácnosťou krehkosť ľudskej existencie.

Obrazy inšpirované minerálmi vznikali v maliarke už niekoľko rokov, ale prvýkrát ich začala maľovať práve na Slovensku. Dnes zbiera kamenie nielen na horách, počas pobytov na rôznych plenéroch, svoje kamenné objekty nachádza automaticky a vďaka nim vytvára ďalšie maľby. Realistické zobrazenia kameňov z ciest sú potvrdením sveta, ktorý ju obklopuje. Zároveň hľadá nové kompozičné riešenia, vlastné výrazy a formy, aby zdôvodnila, že svet je čímsi viac ako len tým, čo je vidieť. S veľkou presnosťou a sústredením odkrýva štruktúru kameňov, vyjadrujúc v svojej maľbe pozorovania o ich povahe, ale zároveň aj poznania o tom, aká komplikovaná je povaha ľudského putovania.

 

Jaroslav UHEL:  SENTENTIA - POCIT AKO ZOBRAZENIE

Komorná maľba je výtvarnému prejavu umelca so širším spektrom výtvarných médií a aktivít najbližšia. Výstava predstavuje výber z jeho tvorby v dvoch polohách. Na jednej strane, nesú jeho veľkorozmerné diela, princípy sugestívnej impresie so zameraním na fragmentáciu priestoru.  Svojim prejavom balansujú na hranici moderného realizmu a novouimpresionizmu. Maliarske kompozície sú sústredené na emotívnu lyrickosť, elementárnu danosť, imagináciu a na pocit ako mienenie a názor. Na strane druhej, čerpajú zo sakrálnej oblasti a prostredníctvom nich je pevne spojená emocionálna oblasť s intelektuálnou.

Diela reprezentujú svojbytnú štruktúru, ožívajúcu v syntagmami nadradených modeloch ako výsledok spoločnej výmeny a generalizácie postojov.

Vystavený fragment diel v obidvoch polohách potvrdzuje, že umelcove autorské prostriedky neprekračujú rozmer paradigmy, ich význam a výrazový horizont je vymedzený hranicami štýlovej sústavy diela.

Inými slovami, maľby sú citlivým filozofickým stretnutím. Kompozičné riešenia, krajina, figúra, znak, symbol, metafora predstavujú výrazovú silu obrazov a okrem osobnej výpovede, nesú vážnejšie a všeobecnejšie posolstvá.

 

Profily umelcov

Małgorzata Strzelec /PL

 •         Narodená v r. 1952 v Radome, kde žije a tvorí.
 •         V rokoch 1972-1972 študovala na Fakulte maľby Štátnej vysokej školy výtvarných umení v Gdaňsku v ateliéroch maľby, textilu a keramiky.
 •         Od r. 1997 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Učiteľskej fakulty Radomskej Polytechniky, v súčasnosti vo funkcii professor extraordinarius na Fakulte umenia Technologicko-humanistickej univerzity v Radome, na Katedre maľby a kresby.
 •         Tvorí v oblasti maliarstva a kresby.
 •         Zúčastnila sa na vyše 200 kolektívnych výstavách - miestnych, krajských, celopoľských a medzinárodných. Pripravila 31 autorských výstav doma i v zahraničí.
 •         Roky je účastníčkou tvorivých pobytov na poľských medzinárodných umeleckých plenéroch.
 •         Jej diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých odborných inštitúcií doma i vo svete.
 •         Bola organizátorkou a účastníčkou plenérových pobytov študentov z Radoma v Kremnici  v r. 1998, 2005, 2008, 2010. Spolu s prof. S.Z. Kamieńskim kurátorkou výstav prác pedagógov Katedry umení Polytechniky Radomskej na Slovensku - Košice, Spišská Nová Ves, B. Bystrica, Kremnica v r. 2004-2005 a Fakulty umení PR v galérii Vedeckej knižnice B.Bystrica v 2008, aj medzinárodnej výstavy Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB B.Bystrica a Fakulty umenia Polytechniky Radomskej v galérii NBS-MMM Kremnica v r. 2012.

 

Jaroslav Uhel /SK

 •         Narodil sa v roku 1954 v Palúdzke, žije v Liptovskom Mikuláši.
 •         Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a Fakulte maliarstva na Akadémii krásnych umení vo Varšave. V roku 2009 sa habilitoval v odbore výtvarná tvorba, výtvarná teória a výchova v Ústí nad Labem a v r. 2015 bol inaugurovaný profesorom v odbore Voľné výtvarné umenie na Akadémii krásnych umení vo Varšave.
 •         Od roku 1999 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako profesor vyučuje kresbu a maľbu. Je členom profesionálnych združení a zväzov.
 •         Venuje sa maľbe, grafickému i knižnému dizajnu, ilustráciám a publikačnej činnosti.
 •         Aktívne spolupracuje v oblasti výstav detského výtvarného prejavu. Venuje sa lektorskej činnosti a výtvarnej pedagogike. 
 •         Zúčastňuje sa umeleckých sympózií a tvorivých dielní doma aj v zahraničí.
 •         Jeho tvorba je prezentovaná doteraz na viac ako 136 výstavách.
 •         Je zastúpený v štátnych, ale predovšetkým privátnych zbierkach na Slovensku a po svete.
 •         V r. 1998 mu bola udelená cena Ministerstva kultúry SR za osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia, v roku 2000 sa stal laureátom Ceny Masarykovej akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť, v 2004 držiteľom Ceny Premio Internationale d´Arte - Premio Speciale Artista Segnalato v San Crispino v Taliansku. V rokoch 2006 a 2012 mu bola udelená cena rektora UMB za umenie a v 2010 sa stal laureátom medzinárodnej ceny Art Flexum v Maďarsku.

Kontakt: Mgr. Janka Kolláriková, tel.: +421-(0)45-6780322, 6743261, e-mail: janka.kollarikova@nbs.sk

AUTORSKÉ VÝSTAVY

Fotogaléria

Archív aktuálnych informácií