KRESBA V PROCESE

17.2.2017

KRESBA V PROCESE

24. 2. - 28. 4. 2017
Galéria NBS-MMM
Štefánikovo nám. 33/40 v Kremnici

Vernisáž: 23. 2. 2017 (štvrtok) o 16.00 h

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica v spolupráci s Kabinetom kresby Vysokej školy výtvarných umení pripravili výstavný projekt, prinášajúci zaujímavý exkurz do sveta kresby, tak minulej ako aj súčasnej.

Čo je kresba? Záujem o bližšie spoznávanie tejto základnej výtvarnej disciplíny podnietil kremnické múzeum k tomu, aby pre proces odborného vzdelávania širokej verejnosti oslovilo k spolupráci Kabinet kresby z VŠVU v Bratislave. Po úvahách nad zreálnením obsahu pripravili spoločné naplnenie galerijného priestoru tromi samostatnými celkami, ktoré spája podtitul „študentská kresba". Jedným je výber zo zbierkového fondu NBS-MMM. Ide o zachované vyše storočné kresby, prevažne portréty, od dvoch regionálnych umelcov Gejzu Angyala a Rafaela Longina, z ich akademických štúdií v Budapešti. Ďalším sú ukážky z figurálnej veľkoformátovej kresby študentov VŠVU v Bratislave - Katedry grafiky a iných médií. A tretím je voľná tvorba v kresbe Mgr. art. Štefana Osleja z jeho študentských čias, t.č. odborného asistenta pre vedenie predmetu Kresba pre Katedru grafiky a iných médií na VŠVU v Bratislave. 

Kresba je forma hry.  Je to špecifická činnosť, ktorou už vo veľmi mladom veku prejde každý z nás. Objavenie kreslenia nás v detstve nadchlo. Táto nečakaná príležitosť nám spôsobila radosť, pretože sme objavili možnosť zobrazovaním si prispôsobiť svet podľa našich vnútorných potrieb.  Potreba kresliť však nepretrvá u každého. Postupné zdokonaľovanie schopnosti kresliť znamená zároveň zdokonaľovanie svojej schopnosti vidieť. Nejde pritom o vylepšenie zrakovej optiky či rozšírenie videnia farebného spektra, ale o nadobudnutie schopnosti kvalitnejšie analyzovať svet okolo seba.

K. Teissig definuje kresbu ako výtvarný prejav zachytený na ploche pomocou čiar, bodov a šrafúr. Zmyslom kresby je bezpochyby zobrazenie vecí, krajín, zvierat, ľudí, pocitov, predstáv, myšlienok alebo ideí.  Je to interpretačný prostriedok, reč účinnej komunikácie. Interpretácia reality v kresbe nesie vždy ľahko identifikovateľné znaky ducha doby. Tak sa stáva nielen hodnotou zmyslových vnemov, ale i dokumentom.

Mgr. Janka Kolláriková, Mgr. art. Štefan Oslej

Fotogaléria

KRESBA V PROCESE

KRESBA V PROCESE

Archív aktuálnych informácií