ORA ET ARS VIATOR - SKALKA PUTUJÚCA

4.10.2017

ORA ET ARS VIATOR
-
SKALKA PUTUJÚCA

13. 10. - 24. 11. 2017
Galéria NBS-MMM
Štefánikovo nám. 33/40
Kremnica

Vernisáž: 12. 10. 2017 o 16.00 h
Hudobný hosť: Chorus Cremniciensis

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica v spolupráci s Mestom Trenčín a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripravili výstavu z Medzinárodného výtvarno-literárneho tvorivého sympózia Ora et Ars - Skalka. Výstava prezentujúca výberovú kolekciu výtvarných diel zo sympózia bude slávnostne otvorená vo štvrtok 12. októbra 2017 o 16.00 h v galérii NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici. O hudobný program sa postará domáci chrámový spevácky zbor Chorus Cremniciensis.

K úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku - Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci vzniklo pred 10. rokmi Medzinárodné výtvarno-literárne tvorivé sympózium ORA ET ARS - SKALKA. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná od roku 2008 vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka. Slávnostná vernisáž sympózia pre verejnosť sa koná cca po mesiaci v areáli kláštora vo Veľkej Skalke a následne je výstava z vytvorených výtvarných diel inštalovaná v Mestskej veži v Trenčíne. Ak  ku výtvarným a literárnym prirátame sprievodné - hudobné, kultúrne, spoločenské a liturgické - aktivity, získame aspoň letmú predstavu, ako funguje pohyblivé spoločenstvo sympózia.

Od vzniku sympózia doteraz sa sympózia zúčastnilo 73 výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka, Španielska a 34 literátov zo Slovenska. V niektorých ročníkoch tvorili autori paralelne vo viacerých sekciách (2008, 2009 a 2010 Daniel Hevier vo výtvarno-literárnej sekcii, v roku 2013 v hudobno-literárnej sekcii Vlastimil Dufka SJ, Daniel Hevier a Sima Martausová,  v roku 2015 vo fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom).

Pri výbere účastníkov sympózia je kladený dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Významným spoluorganizátorom je i Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšími spoluorganizátormi sú: Farský úrad Skalka nad Váhom, Beňadik, n. f. a T-Via, o. z.

Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik umenia PhDr. Marián Kvasnička, ktorý každoročne predstavuje jednotlivých tvorcov s ich dielami. Koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák.

Účastníci vytvoria počas podujatia výtvarné a literárne diela. Významovým svorníkom celého podujatia je hľadanie funkčného estetického poriadku, ktorý odzrkadľuje túžbu po spiritualite a úctu k posvätnému. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. O pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne a jej živej kultúrnej aktivite sa dá dozvedieť aj počas roka na putovných výstavách ORA ET ARS VIATOR - SKALKA PUTUJÚCA, ktoré organizátori realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi sympózia. V rámci putovného projektu boli v minulých rokoch zrealizované výstavy zo zbierky sympózia ORA ET ARS Skalka napríklad vo výstavných priestoroch Domu umenia v Bratislave, v galérii Panský dům Uherský Brod, v galerijných priestoroch Renesančného a Neogotického kaštieľa v Galante, v máji 2016 v rámci projektu Dny slovanské kultury vo výstavných priestoroch Reduty Klubu kultury v Uherskom Hradišti. Na prelome rokov 2016-2017 bol výber z  diel vystavený na Morave v Galérii návštevníckeho centra Slovanského hradiště v Mikulčiciach. V tomto roku pripravili organizátori z Trenčianskeho osvetového strediska výstavu zo sympoziálnej zbierky pre výstavný priestor galérie NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici. Srdečne pozývame!

Mgr. Janka Kolláriková a Mgr. Janka Masárová

Fotogaléria

ORA ET ARS VIATOR - SKALKA PUTUJÚCA

Archív aktuálnych informácií