VEĽKÁ NOC v Múzeu mincí a medailí Kremnica

11.4.2017

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na prehliadku svojich expozícií aj počas veľkonočných sviatkov!

 

EXPOZÍCIA / DEŇ

 

Štvrtok

13. 4. 2017

Piatok

14. 4. 2017

Sobota

15. 4. 2017

Nedeľa

16. 4. 2017

Pondelok

17. 4. 2017

 

LÍCE A RUB PEŇAZÍ

09.00 - 13.00

14.00 - 16.30

 

09.00 - 15.00

bez obednej prestávky

09.00 - 13.00

14.00 - 16.30

 

10.00 - 15.00

bez obednej prestávky

zatvorené

 

MESTSKÝ HRAD

09.00 - 12.00

13.00 - 16.30

 

09.00 - 15.00

bez obednej prestávky

09.00 - 12.00

13.00 - 16.30

 

10.00 - 15.00

bez obednej prestávky

zatvorené

PôVAB KAMENINOVÝCH ZÁHRAD

08.00 - 12.00

12.30 - 16.00

 

09.00 - 15.00

bez obednej prestávky

zatvorené

10.00 - 15.00

bez obednej prestávky

zatvorené

 

GALÉRIA

08.00 - 12.30

13.00 - 16.00

 

09.00 - 15.00*

bez obednej prestávky

zatvorené

10.00 - 15.00*

bez obednej prestávky

zatvorené

*aktuálna výstava v galérii múzea „Kresba v procese" bude prístupná na požiadanie
  na výstave Pôvab kameninových záhrad (Meštiansky dom, Štefánikovo nám. 32/38)

VEĽKÁ NOC v Múzeu mincí a medailí Kremnica

Archív aktuálnych informácií