XIV. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDAILÍ KREMNICA 2017

23.10.2017

XIV. MEDZINÁRODNÉ
SYMPÓZIUM MEDAILÍ
KREMNICA 2017

28. 10. 2017 - 31. 1. 2018
Expozícia Líce a rub peňazí
Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica

Kurátorka výstavy: Ľuba Belohradská
Vernisáž výstavy: sobota 28. 10. 2017 o 15.00 h               

Kremnica sa v októbri opäť stala miestom tvorivého stretnutia piatich umelcov - medailérov, ktorí sa zúčastňujú 14. ročníka Medzinárodného sympózia medailí, organizovaného NBS - Múzeom mincí a medailí Kremnica.  Sympóziá sa konajú spravidla každé dva roky už od roku 1983, vtedy ešte s československou účasťou. Od roku 1988 majú  kremnické medailérske sympóziá medzinárodný charakter, s účasťou štyroch zahraničných autorov a jedného zo Slovenska. Počas pobytu v Kremnici účastníci sympózia spoznávajú nielen bohatú históriu mesta, dejiny mincovníctva a medailérstva, ale aj súčasný výtvarný život Kremnice. Sympózium sa tak stáva priestorom pre vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností a tvorivú prácu.

Tento rok sa medzinárodného sympóziá zúčastňujú Amanullah Haiderzad (USA), Majid Jammoul (PL), Mihaela Kamenova (BG), Jānis Strupulis (LV) a Peter Durbák (SK). Počas svojho štvortýždňového pobytu v Kremnici vytvoria medailéri návrhy na jednu razenú a päť liatych medailí, ktoré sú realizované v kremnickej mincovni a v dielňach umeleckých odlievačov. Kolekcia sympoziálnych medailí obohatí zbierku múzea, ktorej súčasťou je už viac ako 600 medailí od takmer 70 popredných autorov z celého sveta, vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch podujatia. Výber medailí zo sympózií je súčasťou numizmaticko-historickej expozície múzea Líce a rub peňazí.

Kolekcia medailí z aktuálneho 14. ročníka sympózia bude predstavená na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. 10. 2017 o 15.00 h v expozícii Líce a rub peňazí na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.

Účastníci XIV. Medzinárodného sympózia medailí Kremnica 2017

Amanullah Haiderzad (USA) sa narodil v roku 1939 v Kábule (Afganistan). V rokoch 1959 - 1964 študoval na Akadémii výtvarných umení a Scuola dell´Arte della Medaglia v Ríme, v rokoch 1964 - 1965 na Inštitúte výtvarných umení v Carrare (Taliansko). Neskôr absolvoval štúdium na New York University v USA a Habibia College v Kábule (1969 - 1971). Pôsobil ako riaditeľ mincovne v Kábule. Bol jedným zo zakladateľov Fakulty výtvarných umení Univerzity v Kábule v roku 1966, kde pôsobil aj pedagogicky. Dlhodobo žije a pôsobí v New Yorku, USA. Pôsobil tiež ako prezident Americkej asociácie sochárov - medailérov. Do Afganistanu sa pravidelne vracia. V roku 2014 založil prvé Múzeum moderného umenia v histórii Afganistanu. Pri príležitosti otvorenia múzea mu bolo  prezidentom Afganistanu udelené štátne vyznamenanie. Svoje diela vystavoval na mnohých autorských i kolektívnych výstavách. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení a medzinárodné uznanie. Je členom Národnej spoločnosti sochárov USA a Medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov a svetových výstav medailérskeho umenia FIDEM.

Majid Jammoul (PL) sa narodil v roku 1948 v Sýrii. V rokoch 1964 - 1968 absolvoval štúdiá sochárstva, kresby a maliarstva v Centre výtvarných umení v Damasku, Sýria. V rokoch 1968 - 1975 pokračoval v štúdiu na Fakulte sochárstva Akadémii výtvarných umení vo Varšave. V roku 1987 absolvoval štipendijný pobyt v Berlíne, Nemecko a v roku 2006 stáž na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. V rokoch 1975 - 1981 pedagogicky pôsobil na katedre sochárstva Fakulty výtvarných umení Univerzity v Damasku. Od roku 2000 žije a tvorí vo Varšave. Svoje diela vystavoval na mnohých autorských i kolektívnych výstavách v Poľsku, Sýrii i zahraničí.  Je členom Zväzu výtvarných umelcov v Sýrii a poľského Zväzu umelcov - medailérov.

Mihaela Kamenova (BG) sa narodila v roku 1989 v Sofii, Bulharsko. V rokoch 2003 - 2008 absolvovala štúdium na Strednej umeleckej škole Iliu Petrova v Sofii. V rokoch 2008 - 2014 pokračovala v štúdiu na Národnej akadémii umení v Sofii, kde je v súčasnosti doktorandkou. Špecializuje sa na prácu s kovom. Jej diela boli vystavené na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, vrátane svetových výstav medailérskeho umenia FIDEM. Svoju tvorbu prezentovala aj na autorskej výstave v galérii Osnova v Sofii (2015). Zúčastnila sa viacerých sochárskych a medailérskych sympózií, ako aj tvorivých pobytov v Bulharsku a v zahraničí (Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Srbsko). Je autorkou bulharskej zlatej pamätnej mince s motívom sv. Konštantína a Heleny (2013). Za svoju tvorbu získala niekoľko ocenení pre mladých umelcov. Žije a tvorí v Sofii. Je členkou Únie výtvarných umelcov Bulharska (UBA) a medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM.

Jānis Strupulis (LV) sa narodil v roku 1949 vo Vecpiebalge, Lotyšsko. V roku 1973 absolvoval štúdium sochárstva na Akadémii výtvarných umení  v Rige. Vo svojej tvorbe sa sústreďuje predovšetkým na medailérske umenie, návrhy mincí, kresbu a maľbu. Je autorom viacerých lotyšských pamätných, zberateľských i obehových mincí. Svoje práce prezentoval na výstavách doma i v zahraničí. Pre mesto Riga vytvoril pamätné tabule a plakety mnohých význačných osobností. Za svoju medailérsku tvorbu získal viacero ocenení doma i v zahraničí (Zlatá medaila na Dante Biennale v Ravenne, 1992 a 1996). Žije a tvorí v Rige. Je členom Únie výtvarných umelcov Lotyšska, Lotyšskej spoločnosti dizajnérov, prezidentom Lotyšského spolku pre medailérske umenie a čestným členom Lotyšskej akadémie umení. Je tiež členom medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM.

Peter Durbák (SK) sa narodil v roku 1968 v Kremnici. Je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici. V rokoch 1992 - 1997 absolvoval štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 - 2011 pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici ako pedagóg, neskôr zástupca riaditeľa školy a riaditeľ. Od roku 2014 je riaditeľom Centra voľného času v Kremnici. Venuje sa predovšetkým maľbe, tiež grafike. Svoje diela vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Kremnici.

XIV. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDAILÍ KREMNICA 2017

Archív aktuálnych informácií