Zamestnanci múzea

Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová
Riaditeľka Múzea mincí a medailí
Tel: +421/0/45-6780300

Barbora Švecová
Sekretariát
Tel: +421/0/45-6780301, 6780319

Mgr. Magdaléna Kamhalová
Vedúca oddelenia pre muzeálnu činnosť
Správca fondu numizmatiky
Tel: +421/0/45-6780309

Mgr. Lucia Krchnáková, PhD.
Pamiatkar špecialista
Tel: +421/0/45-6780309

Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Pamiatkar špecialista
Správca fondu medailí
Tel: +421/0/45-6780327

Mgr. Martin Chmelík
Pamiatkar špecialista
Správca fondu papierových platidiel a finančníctva
Tel: +421/0/45-6780317

Mgr. Janka Kolláriková
Pamiatkar špecialista
Správca fondu umenia
Tel: +421/0/45-6780322, 6743261

PhDr. Radoslav Ondrašovič
Hlavný knihovník
Tel: +421/0/45-6780310

Alžbeta Kriegerová
Odborný pamiatkar
Tel: +421/0/45-6780313

Eleonóra Vašková
Odborný pamiatkar
Tel: +421/0/45-6780328

PhDr. Ľubica Majerová
Odborný pamiatkar
Fond negatívov, diapozitívov, CD a DVD
Múzejná pedagogika, edukačné programy
Tel: 0421/0/45-6744165

Mgr. Miriam Kostrianová
Odborný referent propagácie
Tel: +421/0/45-6780314

Mgr. Martina Papánková
Sprievodkyňa, expozícia Líce a rub peňazí
Múzejná pedagogika, edukačné programy
Tel: +421/0/45-6780308, 6742696

Eva Zaťkovská
Sprievodkyňa, Mestský hrad
Tel: +421/0/45-6743968

Ivana Uhríková
Sprievodkyňa, Mestský hrad
Tel: +421/0/45-6743968

Mgr. Jozef Hric
Vedúci prevádzkového oddelenia
Tel: +421/0/45-6780315

Helena Ruriková
Referent špecialista prevádzkových činností
Tel: +421/045-6780311

Drahoslava Urblíková
Hospodár
Tel: +421/0/45-6780312

Peter Bais, Miloš Crcha
Odborní technici

Magdaléna Zimanová, Anna Strohnerová-Krýzlová, Oľga Barátová
Upratovačky

Boris Hrúza
Vodič motorového vozidla