Jarný koncert / Noc múzeí a galérií

15.4.2020

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica oznamuje,
že z dôvodu pretrvávajúcej
mimoriadnej epidemiologickej situácie
sa neuskutoční tradičný Jarný koncert
ani májové podujatie Noc múzeí a galérií.

Archív aktuálnych informácií