KONCERT STREDOVEKEJ HUDBY

30.7.2021

KONCERT STREDOVEKEJ HUDBY

Európska hudba obdobia 11.-14.storočia
ARS NOVA

10. 8. 2021 ● o 18.00 h ●
Kostol sv. Kataríny v areáli Mestského hradu ● Zámocké nám. 568/1, Kremnica

Francúz Robin Troman sa predstaví hrou na píšťaly a flauty. Michie Kuryu  ho bude sprevádzať na dobových strunových nástrojoch. Jej  korene sú spojené s dvomi krajinami - Francúzskom a Japonskom.

Umelecká dvojica už svoj talent v priestoroch Kostola sv. Kataríny v Kremnici predviedla a bol to  nevšedný umelecký zážitok. Intepreti sú totižto niekoľkonásobnými účastníkmi festivalu divadla poézie, hudby a tanca Cap à l'Est, ktorý sa tento rok prispôsobiac sa rôznym okolnostiam, podarilo opäť zorganizovať.

Vstupné: 5 € dospelí / 3 € deti, študenti, seniori, ZŤP

Predpredaj vstupeniek od 29. 7. 2021 na výstave Strela jasná okovaná!  v Meštianskom dome, Štefánikovo nám. 32/38, Kremnica

Vstupenky je možné zakúpiť aj v Kostole sv. Kataríny, 30 minút pred začiatkom koncertu.

Archív aktuálnych informácií