Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

21.1.2019

Významný slovenský polyhistor Matej Bel uverejnil vo svojich Historických a geografických vedomostiach o novom Uhorsku z roku 1742 aj pomerne dlhú stať o Kremnici. NBS - Múzeum mincí a medailí sa rozhodlo vydať latinský originál i preklad tejto state do slovenčiny.

Čitatelia majú unikátnu možnosť prvýkrát sa zoznámiť s týmto zaujímavým textom, ktorý prináša najdôležitejšie údaje z dejín a života mesta Kremnice v 18. storočí, zvlášť z oblasti baníctva a mincovníctva!, ale aj z každodenného života (napr. veselé obyčaje a pod.).

V knihe je aj úvodná štúdia o živote, diele a vzťahu Mateja Bela ku Kremnici a rozsiahly poznámkový aparát dopĺňajúci a vysvetľujúci Matejom Belom uvádzané informácie. Vďaka poznámkam je kniha aj akýmisi dejinami Kremnice v 18. storočí. Publikáciu pripravili Jozef Kordoš z Trnavskej univerzity a Daniel Haas Kianička z NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici.  

Zostavovateľ, úvodná štúdia, historická terminológia v preklade, historiografické poznámky a komentáre k prekladu: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.

Edícia latinského textu, jeho prekladu do slovenského jazyka a edičná poznámka: Mgr. Jozef Kordoš, PhD.

Recenzenti: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vydala: Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018

Počet strán: 224

Knihu je možné zakúpiť v každej expozícii Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Predajná cena knihy: 13 €

 

Pozrite si ukážky vybraných strán z knihy:

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Archív aktuálnych informácií