NOVÁ MONOGRAFIA!

18.3.2021

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica vydalo novú monografiu!

„Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily
zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica"

V tejto unikátnej knihe sa čitateľom prezentuje veľmi zaujímavá a dôležitá problematika, pretože Kremnica je rodiskom uhorskej / slovenskej renesančnej medaily, ktorú začali na prelome 15. a 16. storočia produkovať v kremnickej mincovni. Autori prvých medailí nie sú známi. Tvorba ďalších medailérov - Krištof Füssel, Lukáš Richter, Abrahám Eisker a Joachim Elsholtz  - patrí k tomu najlepšiemu, čo priniesla európska renesancia.

Prvá časť knihy je venovaná európskej renesančnej medaile, dejinám renesančného medailérstva, talianskej renesančnej medaile, ako aj renesančnému medailérstvu v ostatných častiach Európy.

Druhá časť je zameraná na renesančné medailérstvo v Kremnici, najstaršie uhorské medaily, spoločenské postavenie kremnických medailérov, organizáciu medailérskej výroby v kremnickej mincovni, výtvarnú a ideovú charakteristiku kremnických renesančných medailí, technológiu výroby razených medailí a tvorbu razidiel v kremnickej mincovni.

V tretej časti publikácie sú uvedené biografie jednotlivých kremnických renesančných medailérov (čerpané z archívnych prameňov a odbornej literatúry), umelecko-historické zhodnotenie ich činnosti a katalóg ich medailí.

Záverečnú časť vo forme príloh tvoria prepisy, preklady a interpretácia dobových dokumentov.

Vydanie knihy tak prispieva k ďalšiemu prehĺbeniu numizmatického zamerania múzea a prezentácii jeho profilových zbierok (fondov). Kniha je určená odbornej i laickej verejnosti.

Autor: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., pamiatkar špecialista a správca fondu medailí Múzea mincí a medailí Kremnica

Recenzenti: Mgr. art. Zuzana Ludiková, PhD., Mgr. Marek Budaj, PhD.

Vydala: Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2020

Počet strán: 288

Predajná cena knihy: 24 €

Knihu bude možné zakúpiť vo všetkých expozíciách NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici po otvorení múzea pre verejnosť v nadväznosti na aktuálne vydané uvoľnené opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.

 

Ukážka z knihy:

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica

Archív aktuálnych informácií