OPATRENIA A POKYNY PRE UPRAVENÝ REŽIM PREVÁDZKY MÚZEA / 24.6.2021

24.6.2021

Mestský hrad, expozícia Líce a rub peňazí, galéria, Meštiansky dom č. 32/38 – dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná!“

Na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platia pre návštevníkov NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica tieto hygienické a bezpečnostné opatrenia:

 1. Všetci návštevníci sú povinní akceptovať základné zásady prevencie, ako aj všetky ostatné opatrenia a nariadenia, ktoré sa realizujú v záujme návštevníkov, ako aj zamestnancov múzea.
 2. Vstup a pobyt v expozíciách (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 3. Pri vstupe do každej expozície bude umiestnený dezinfekčný prípravok, ktorý sú návštevníci povinní aplikovať pred návštevou múzea.
 4. Pre návštevníkov platí zákaz dotýkať sa vitrín a zbierkových predmetov.
 5. Platí zákaz zhromažďovania a povinnosť dodržiavania odstupov minimálne 2 metre (s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti).
  V objekte sa bude môcť v jednom okamihu nachádzať maximálny počet návštevníkov:
  - expozícia Líce a rub peňazí: 50 osôb
  - Mestský hrad: 56 osôb
  - dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná!“: 15 osôb
  - galéria: 11 osôb

  Do uvedených počtov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 6. Prehliadku je možné absolvovať individuálne, alebo so sprievodcom v skupinách najviac do 30 osôb (v galérii 11 osôb, na výstave Strela jasná okovaná 15 osôb).

Hygienické opatrenia a pokyny pre návštevníkov priebežne aktualizujeme v súlade s nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Archív aktuálnych informácií