OZNAM O ZRUŠENÍ VERNISÁŽÍ

29.9.2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a z dôvodu sprísnených opatrení platných od 1. 10. 2020, ktoré avizoval Ústredný krízový štáb sa neuskutoční vernisáž výstavy Ivana Olbricht - Zlato v obrazoch dňa 1. 10. 2020, ani vernisáž výstavy Detské vypletačky dňa 2. 10. 2020.

Uvedené výstavy budú sprístupnené a ich prehliadka bude návštevníkom umožnená počas otváracích hodín v súlade s prísnymi hygienickými a bezpečnostnými opatreniami.

Archív aktuálnych informácií