Oznam pre návštevníkov Mestského hradu

30.6.2021

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
oznamuje svojim návštevníkom, že v utorok

6. júla 2021

bude Mestský hrad v Kremnici zatvorený

z dôvodu prípravy koncertu v rámci
ONE DAY JAZZ FESTIVAL LETO 2021

 

 

Za pochopenie ďakujeme a srdečne Vás pozývame na prehliadku ďalších expozícií:

LÍCE A RUB PEŇAZÍ - Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
       otvorené: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 h

STRELA JASNÁ OKOVANÁ! Kremnický meštiansky strelecký
spolok a jeho terče - nová dlhodobá výstava
       otvorené: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 h

GALÉRIA - výstava „Slovenská medaila 2016 - 2020"
       otvorené: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 h

Archív aktuálnych informácií