PRIPRAVIŤ SA! POZOR! PÁĽ!

3.9.2020

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica

PRIPRAVIŤ SA
POZOR!
PÁĽ!

12. septembra 2020 od 13:00 hod.

Meštiansky dom ● Štefánikovo nám. 32/38, Kremnica

Podujatie pre malých aj veľkých pri príležitosti otvorenia novej dlhodobej výstavy

„Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče".

Podujatie je zároveň venované 130. výročiu založenia Múzea mincí a medailí v Kremnici a medzinárodnému projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.

1 2 3  

NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici slávnostne otvorí 9. septembra 2020 novú dlhodobú historicko-umeleckú výstavu, na ktorej predstaví kolekciu 138 maľovaných streleckých terčov z rokov 1837 - 1896, ktoré sú vo fonde múzea už jedno storočie, ale pre verejnosť sú sprístupnené po prvýkrát. Ich prehliadka pripomína divadelné predstavenie, kde sa príbeh členov meštianskeho streleckého spolku odohráva v súhre svetelných i zvukových efektov, nechýba interakcia a samotný meštiansky dom obklopuje dej nevšednou atmosférou.

Širokú verejnosť srdečne pozývame na novú výstavu podujatím PRIPRAVIŤ SA! POZOR! PÁĽ!, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. 9. 2020 so začiatkom o 13:00 hod. Je zamerané na všetky vekové kategórie a prinesie aktivity, ktoré ešte v kremnickom múzeu návštevníci nezažili.

PRIPRAVIŤ SA! - to je prvý krok podujatia, kedy členovia historickej skupiny Bojník na Štefánikovom námestí vykonajú slávnostný výstrel, predvedú návštevníkom prípravu výstrelov zo zbraní aké používali strelci meštianskeho streleckého spolku.

POZOR! - to je druhá časť podujatia, kedy si návštevníci pozrú výstavu, v detskej strelnici  vyskúšajú trafiť terč z nerfky s penovými nábojmi, v tvorivom kútiku si môžu namaľovať vlastný motív na drevený terč.

PÁĽ! - tretia časť sa bude odohrávať na nádvorí expozície Líce a rub peňazí, kde si  návštevníci budú môcť vyskúšať streľbu z laserovej pušky. Tí najzdatnejší si môžu navodiť atmosféru biatlonu - zabehnú si na bežeckom simulátore a potom skúsia trafiť terč. Pre najmenších návštevníkov máme pripravenú streľbu z kuše a luku.

V prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenie historickej skupiny Bojník bude konať v podchode meštianskeho domu č. 33/40 a laserová strelnica bude presunutá do priestorov galérie múzea v meštianskom dome č. 33/40.

Vstup na podujatie je zdarma.

PRIPRAVIŤ SA! POZOR! PÁĽ!

 

 

Archív aktuálnych informácií