Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

10.1.2019

Kremnické čipkárske školy 1888 - 1953
Čipkárske školy v Kremnických Baniach, Kunešove, Lúčkach, Krahuliach, Kremnici a v Starých Horách vo svetle archívnych výskumov

Dňa 13. decembra 2018 sa v NBS - Múzeu mincí a medailí v Kremnici uskutočnila vernisáž výstavy „Cesta kremnickej čipky". V deň vernisáže sa konala i prezentácia knihy Kremnické čipkárske školy 1888 - 1953, ktorú autorka knihy a zároveň odborná pracovníčka Múzea mincí a medailí a spoluautorka scenára výstavy Lucia Krchnáková napísala na základe vlastného výskumu dobových dokumentov v slovenských archívoch. V knihe nájdete aj informáciu o najstaršom kúsku paličkovanej čipky, ktorá pochádza pravdepodobne z druhej polovice 17. storočia a bola objavená na leme odevu človeka pochovaného v jednej z hrobiek Kostola sv. Kataríny v Kremnici.  

Kniha je doplnená bohatým faktografickým materiálom zo zbierok múzea i od súkromných majiteľov, nájdete v nej viac ako 90 ilustrácií a fotografií.

Autorka textov: Mgr. Lucia Krchnáková, PhD.
Spolupracovala: Eleonóra Vašková
Recenzenti: PhDr. Juraj Zajonc, CSc., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
                    Mgr. Zuzana Denková, PhD., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

Vydala: Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018
Počet strán: 148

Knihu je možné zakúpiť v každej expozícii Múzea mincí a medailí v Kremnici.
Predajná cena knihy: 9 €

Pozrite si ukážky vybraných strán z knihy:

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Publikácia KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953

Archív aktuálnych informácií