SALÓN < 55 KREMNICKÝCH VÝTVARNÍKOV

5.2.2020

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na výstavu

SALÓN < 55 kremnických výtvarníkov

20. 2. - 10. 5. 2020 - predĺžené až do 2. 8. 2020
galéria NBS - Múzea mincí a medailí ● Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Aktuálna výstava nadväzuje na tradíciu kolektívnych a autorských výstav domácich umelcov prezentujúcich sa na pôde kremnického múzea, v tomto roku už 130. ročného jubilanta. Tentoraz ponúka príležitosť kolektívne predstaviť tvorbu strednej, mladšej a mladej generácie výtvarníkov z Kremnice a blízkeho okolia.

Z mapovania a oslovenia 32 autorov mladších ako 55 rokov prijalo pozvanie vystavovať formou Salónu 23 z nich:

Tomáš Eniac CÍGER, Peter DURBÁK, Vladimír GANAJ, Zuzana HUFKOVÁ BÓDIOVÁ, Jan JANDA, Eva KARVAŠOVÁ, Michaela KOLLÁR-DANKOVÁ, Barbora KOLLÁROVÁ, Janka KOLLÁRIKOVÁ, Ján KONUŠ, Cyprián KOREŇ, Roman LUGÁR, Paulína PÉLYOVÁ, Vladimír PULIŠ, Andrea PULIŠOVÁ, Andrea ROLKOVÁ, Branislav RÓNAI, Eva ŠKANDÍKOVÁ, Tomáš TULIS, Igor VALUŠKA, Katarína VALUŠKOVÁ, Klára VALUŠKOVÁ a Jozef MIHÁL (in memoriam).

Po čase je značné, že výtvarná obec v tomto malom historickom mestečku paralelne narastá a kontinuálne nadväzuje na svojich starších kolegov a predchodcov. Časť výtvarníkov pracuje a tvorí v slobodnom a živnostníckom povolaní, ďalšia v mincovni alebo školách a inštitúciách v meste. Výtvarníci sú predovšetkým absolventmi stredných (aj tej kremnickej) a vysokých umeleckých a odborných škôl na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ich vlastná tvorivá práca je širokospektrálna, zväčša alebo z časti prepojená s profesiou alebo životnou potrebou kreativity.  Niektoré mená autorov a ich tvorba je už kremnickej kultúrnej verejnosti v povedomí, ale väčšina mladých autorov je tu nová a ešte neznáma. Neznamená to však, že sa nepresadili napr. v celoslovenskom meradle alebo v zahraničí a často aj s ocenením.

Ambíciou výstavy je pootvoriť dvere do „výtvarných ateliérov" mladých kreatívcov, priniesť ich vlastný autorský prezentačný výber prác a ukázať tak spolu pestrú paletu foriem umenia a remesla. Priblížiť verejnosti výtvarné umenie s estetickou hodnotou, jeho voľné i aplikované využitie, taktiež tvorivý vklad súčasnej umeleckej a filozofickej plurality názorov a interpretácií. Výstava otvára aj platformu pre osobnú, spoločnú i spoločenskú komunikáciu. Umožňuje spoznať pútavé výtvarné diela z oblasti, maľby, sochy, grafiky, fotografie, umeleckého a úžitkového dizajnu, či formy reštaurovania od zúčastnených autorov.

Ars una, species mille. Umenie jedno, podôb tisíc.

Veríme, že výstava v príjemnom prostredí galérie pritiahne všetky vekové skupiny. Počas jej trvania budú pre deti základných a stredných škôl pripravené rôzne vzdelávacie a tvorivé aktivity. Tešíme sa na Vás!

Výstava je otvorená v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 h.

Fotogaléria z vernisáže výstavy dňa 20.2.2020.

SALÓN < 55 KREMNICKÝCH VÝTVARNÍKOV

Archív aktuálnych informácií