VÝSTAVA KARIKATÚR / 20.8. – 20.9.2020

25.8.2020

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
v spolupráci s organizátormi Kremnických gagov 2020
pozýva na medzinárodnú

výstavu KARIKATÚR

na Európskom festivale humoru a satiry
KREMNICKÉ GAGY 2020

Výstava KARIKATÚR, ktorá je súčasťou 39,5. ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2020 predstavuje reprezentatívnu prehliadku súčasnej európskej karikatúry. Dvanásť európskych štátov a dvanásť popredných tvorcov karikatúr. Sú to tí, ktorí na Kremnických gagoch už vystavovali, dokonca kreslili pred obecenstvom. Z objektívnych dôvodov nikto z nich nemôže prísť osobne, výstava napriek tomu predstaví ich 124 diel, medzi nimi aj ich najnovšie karikatúry.

SÚČASNÁ EURÓPSKA KARIKATÚRA

 •        JURAJ CAJCHAN (Švédsko)
 •        STEFAN DESPODOV (Bulharsko)
 •        GERHARD GEPP (Rakúsko)
 •        ISTVAN KELEMEN (Maďarsko)
 •        OLEKSY KUSTOVSKIJ (ukrajina)
 •        MAŁGORZATA LAZAREK (poľsko)
 •        O-SEKOER (belgicko)
 •        pOL leURS - POLEURS (luxembursko)
 •        CRISTINA SAMPAIO (Portugalsko)
 •        PAVEL TAUSSIG (Nemecko)
 •        JUGOSLAV VLAHOVIĆ (Srbsko)
 •        VLASTA ZÁBRANSKÝ (Česko)

Druhá časť výstavy s názvom Pod rúškom predstaví 75 karikatúr od piatich slovenských karikaturistov reagujúcich na COVID-19.

POD RÚŠKOM

SLOVENSKÍ KARIKATURISTI REAGUJÚ NA COVID-19

BRUNO HORECKÝ ĽUBOMÍR KOTRHA FRANTIŠEK MRÁZ

VLADIMÍR PAVLÍK ROMAN SIKA

Karikaturistické diela zahraničných aj slovenských autorov budú nominované na festivalové ocenenie Zlatý gunár v kategórii Karikatúry a iné recesistické výtvarné diela. Vernisáž výstavy sa uskutoční za prítomnosti pozvaných slovenských autorov a hostí prvý deň festivalu a to v piatok 28. augusta 2020 o 14:30 hod. Súčasťou vernisáže bude tiež Dražba čistého papiera s dodatočným kreslením.

Zaujímavou časťou podujatia bude aj Improkarikatúra -  improvizované kreslenie vystavujúcich slovenských, ale aj ostatných prítomných karikaturistov „tu a teraz" na tému Koronavírus v sobotu 29. augusta 2020 o 12:30 hod. v priestoroch Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

Verejnosti je výstava sprístupnená už od 20. augusta a potrvá do 20. septembra 2020 - ako zvolávanie a dozvuky jedinečného festivalu.  

 

galéria NBS - Múzea mincí a medailí
Štefánikovo námestie 33/40 v Kremnici
Tel.: 045/6743261 | email: muzeum[at]nbs.sk | www.muzeumkremnica.sk

VÝSTAVA KARIKATÚR / 20.8. – 20.9.2020

Archív aktuálnych informácií