Informácie pre účastníkov

XIV. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDAILÍ KREMNICA 2017

Termin: 2. - 29. 10. 2017

Výber účastníkov

Z prihlásených autorov vyberá komisia, zložená z odborných pracovníkov NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica, piatich účastníkov sympózia. Oznámenie o výbere bude účastníkom doručené spolu s pozvánkou najneskôr do 30. 6. 2017.

Prihláška

Záujemcovia o účasť na sympóziu vyplnia prihlášku, ktorú do 31. 5. 2017 pošlú na kontaktné adresy.

Výsledky sympózia

Počas sympózia účastníci vytvoria návrhy na jednu dvojstrannú razenú medailu (sadrový model musí byť okrúhly s priemerom 180 mm) a návrhy na päť liatych jednostranných medailí (max. 180 mm). Výsledky sympózia budú prezentované na spoločnej výstave účastníkov sympózia vo výstavných priestoroch NBS - Múzea mincí a medailí Kremnica. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v sobotu 28. 10. 2017.

Témy

Téma pre razenú medailu:

25 rokov Národnej banky Slovenska

/1993 - 2018/

Témy pre liate medaily sú voľné. 

Podmienky

Každý účastník dostane:

  • 1 exemplár z každej vlastnej liatej medaily
  • 5 exemplárov vlastnej razenej medaily
  • spoločnú sadu razených medailí účastníkov sympózia
  • autorskú odmenu (za vytvorenie návrhu, realizáciu sadrových modelov, súhlas na použitie diela, jeho realizáciu, šírenie podľa uzatvorenej licenčnej zmluvy a výtvarnú spoluprácu pri jeho výrobe)

Účastníci sympózia sú povinní:

  • priniesť si so sebou základné sochárske pracovné nástroje a pomôcky
  • dodržať termíny pre odovzdanie sadrových modelov na razbu a odlievanie

Vzhľadom na termíny realizácie (odovzdanie sadrových modelov na razené medaily do kremnickej mincovne najneskôr po prvom týždni konania sympózia) odporúčame účastníkom sympózia pripraviť si návrhy (kresba, respektíve plastický model) pred príchodom na miesto konania sympózia tak, aby dodržali stanovený termín a medaila mohla byť zrealizovaná do konca trvania sympózia.

Materiálno-technické a finančné zabezpečenie

  • Cestovné a stravné náklady si hradí účastník sám.
  • Organizátor poskytuje všetkým účastníkom sympózia ubytovanie, pracovné priestory a pracovný materiál (sadra na vyhotovenie modelov medailí, zabezpečenie realizácie razených medailí v medi a liatych medailí v bronze).

Štatút sympózia

Všetky potrebné informácie nájdete v štatúte sympózia - na stiahnutie tu.

Kontakt

NBS - Múzeum mincí a medailí                                   Kontaktná osoba

Štefánikovo nám. 11/21, 96701 Kremnica                     Erika Haas Kianičková       

Tel: 00421 (0)45 / 6780301 (sekretariát)                        Tel: 00421 (0)45 / 6780314

Fax: 00421 (0)45 / 6742121                                            E-mail: erika.haas.kianickova[at]nbs.sk

E-mail: muzeum[at]nbs.sk

Web: www.muzeumkremnica.sk