Kontaktné údaje

Kontaktné údaje organizátora:
NBS - Múzeum mincí a medailí
Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica
Tel: 00421 (0)45/6780301
Fax: 00421 (0)45/6742121
E-mail: muzeum[at]nbs.sk

Kontaktná osoba za organizátora:
Mgr. Erika Haas Kianičková
Tel: 00421 (0)45/6780314 
Fax: 00421 (0)45/6742121
E-mail: erika.haas.kianickova[at]nbs.sk