Podujatia

K hlavným úlohám múzeí patrí okrem zbierkotvornej činnosti a odbornej starostlivosti o múzejné predmety aj sprístupňovanie a prezentácia zbierok verejnosti. Preto Múzeum mincí a medailí v Kremnici pripravuje každoročne rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach.