Koncerty

Múzeum pripravuje každoročne niekoľko koncertných podujatí.  Miestom konania týchto podujatí býva spravidla Kostol sv. Kataríny na Mestskom hrade, ktorý sa vyznačuje vynikajúcou akustikou. V kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992, ktorý patrí k najmodernejším na Slovensku. Kostol však ponúka vynikajúce podmienky pre koncerty rôznych  hudobných nástrojov, zoskupení a žánrov. Okrem toho múzeum využíva pre koncertné vystúpenia aj komornejšie priestory ďalších svojich expozícií (meštiansky dom, galéria, numizmatická expozícia).

Múzeum už tradične počas roka organizuje veľkonočný a vianočný koncert, prípadne koncerty konané pri špeciálnej príležitosti (Dni európskeho kultúrneho dedičstva, výročia múzea, kultúrne podujatia). Okrem koncertov organizovaných múzeom sa v Kostole sv. Kataríny koná festival organovej hudby pod názvom Kremnický hradný organ, ktorý organizuje agentúra Ars Consulting Bratislava, a ďalšie koncerty konané v spolupráci s inými organizátormi, napr. v rámci festivalu CAPALEST / Capalest v regióne.