Letné noci múz

Sériu nočných prehliadok pod názvom Letné noci múz pripravuje múzeum pre svojich návštevníkov počas letných mesiacov. Návštevníci majú možnosť pozrieť  si expozície múzea aj po zotmení, pričom jednotlivé prehliadky sú doplnené hudobnými vystúpeniami, divadelnými predstaveniami, a ďalšími sprievodnými programami, ako je napríklad pozorovanie nočnej oblohy spolu s odborníkmi z hvezdárne (Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom), ručná razba mincí alebo ukážky remesiel. Pre tých, ktorí sa radi nechajú inšpirovať, sú počas podujatí pripravené tvorivé dielne.