Noc múzeí

Noc múzeí je celoeurópske podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, teda spravidla v máji, z iniciatívy francúzskeho Ministerstva kultúry a komunikácie. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2005. Odvtedy každoročne stúpa počet múzeí, ktoré sa k projektu pridávajú, tak v Európe, ako aj v niektorých mimoeurópskych krajinách. Podujatie sa koná pod záštitou Rady Európy. Medzi ďalšími partnerskými organizáciami participujúcimi na príprave a  realizácii projektu je napríklad UNESCO, ICOM (Medzinárodná rada múzeí), ministerstvá kultúry zúčastnených krajín alebo kultúrne inštitúty.

Hlavnou ideou podujatia je predstavenie múzeí verejnosti v netradičnom duchu - prostredníctvom večernej, resp. nočnej návštevy. Pri tejto príležitosti múzeum ponúka rôzne programy a špeciálne akcie, ktoré sprostredkujú nevšedný zážitok z návštevy múzea. Počas podujatia je vstup do múzea voľný.