Publikácie

MATEJ BEL - DEJINY MESTA KREMNICE

KREMNICKÍ RENESANČNÍ MEDAILÉRI 16. STOROČIA A ICH MEDAILY ZO ZBIEROK NBS – MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2020
Autor: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Jazyk: slovenský
Cena: 24 €

 

 

MATEJ BEL - DEJINY MESTA KREMNICE

STRELA JASNÁ OKOVANÁ! Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče
Vydala Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2020
Text: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.
Jazyk: slovenský
Cena: 0,70 €

 

 

MATEJ BEL - DEJINY MESTA KREMNICE

MATEJ BEL - DEJINY MESTA KREMNICE
Vydala Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018
Zostavovateľ: Daniel Haas Kianička
Jazyk: slovenský, latinský
Cena: 13 €

 

 

KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953 -

KREMNICKÉ ČIPKÁRSKE ŠKOLY 1888 - 1953 - VYPREDANÉ
Čipkárske školy v Kremnických Baniach, Kunešove, Lúčkach, Krahuliach, Kremnici a v Starých Horách vo svetle archívnych výskumov

Vydala Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018
Autor textov: Lucia Krchnáková
Jazyk: slovenský
Cena: 9 €

MESTSKÝ HRAD V KREMNICI

MESTSKÝ HRAD V KREMNICI
Sprievodca expozíciou

+ CD nahrávka organovej hudby
Vydala Národná banka Slovenska
Zostavil: Martin Chmelík
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 3 € 

Múzeum mincí a medailí Kremnica

PÔVAB KAMENINOVÝCH ZÁHRAD - VYPREDANÉ
Dejiny kremnickej kameninovej továrne 1815 - 1956

Vydala Národná banka Slovenska v roku 2012
Zostavila: Mgr. Bohuslava Konušová
Text: PhDr. Valéria Solčániová
Jazyk: slovenský
Cena: 0,30 € 

Kameniana

PÔVAB KAMENINOVÝCH ZÁHRAD
Detský sprievodca výstavou

Vydala Národná banka Slovenska v roku 2012
Jazyk: slovenský
Cena: 1 €

 

Múzeum mincí a medailí Kremnica

MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
Vydala Národná banka Slovenska v roku 1996
Autorka textov: Nadežda Šeňová
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 11,29 €

 

 

 

Sprievodca expozíciou

SPRIEVODCA EXPOZÍCIOU LÍCE A RUB PEŇAZÍ
Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2003
Editori: Martin Chmelík, Magdaléna Kamhalová, Daniel Kianička, Bohuslava Konušová, Oliver Finka
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 3,32 €

Mincovňa Kremnica

MINCOVŇA KREMNICA
Stručný sprievodca históriou kremnickej mincovne

Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2005
Zostavili: Martin Chmelík, Daniel Kianička, Magdaléna Kamhalová
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 2,16 €

Zbierka umenia

ZBIERKA UMENIA 15. – 18. STOROČIA
NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA – MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2006
Autori textov: Barbara Balážová, Barbora Glocková, Luboš Kürthy, Zuzana Lapitková, Jozef Medvecký
Editorské práce a jazyková redakcia: Barbara Balážová, Janka Kolláriková
Jazyk: slovenský (úvodný text preložený do anglického a nemeckého jazyka)
Cena: 13,94 €

 

 

Kremnické sympóziá

KREMNICKÉ SYMPÓZIÁ MEDAILÍ 1983 – 2009
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2010
Zostavil: Daniel Kianička
Úvodná štúdia: Ľuba Belohradská
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 7,50 €

 

 

 

Odznaky

RAKÚSKO-UHORSKÉ PAMÄTNÉ ČIAPKOVÉ ODZNAKY
V ZBIERKACH NBS – MÚZEA MINCÍ A MEDAILÍ V KREMNICI
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2010
Autor textu: Martin Karásek
Editorské práce: Bohuslava Konušová
Jazyk: slovenský, nemecký
Cena: 4 €

 

 

Detský sprievodca

DETSKÝ SPRIEVODCA PO EXPOZÍCII LÍCE A RUB PEŇAZÍ
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2009
Ilustrácie a texty: Barbora Glocková, Luboš Kürthy
Jazyk: slovenský
Cena: 2 €

 

 

 

Detský sprievodca

DETSKÝ SPRIEVODCA PO EXPOZÍCIÁCH MESTSKÉHO HRADU
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2009
Ilustrácie a texty: Barbora Glocková, Luboš Kürthy
Jazyk: slovenský
Cena: 2 €

 

 

 

Kostol sv. Katariny

KOSTOL SV. KATARÍNY
MESTSKÝ HRAD KREMNICA
Architektúra a architektonická plastika
Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2004
Zostavil: Luboš Kürthy
Jazyk: slovenský, anglický, nemecký, maďarský
Cena: 0,66 €

 

 

 

 

MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA 1890 – 2015

MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ KREMNICA 1890 – 2015
Vydala Národná banka Slovenska v roku 2015
Autori textov: Magdaléna Kamhalová, Daniel Haas Kianička, Martin Chmelík
Jazyk: slovenský, anglický
Cena: 19,50 €

 

 

 

 

 

Všetky publikácie je možné zakúpiť si v expozíciách NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici